Forse kostenstijging wegtransport in 2023

Het hing al een tijdje in de lucht. En begin november werd in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ van onderzoeksbureau Panteia de verwachting bewaarheid: de geraamde kostenstijging wegtransport voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de 6,0% en 8,9%.

Maar daarmee is de impact nog niet compleet. De raming voor 2022 bleek namelijk te positief: de kostenstijging 2022 valt tussen de 1,6 tot 3,5 procentpunten hóger uit dan voorzien.

Deze beide ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 naar verwachting zullen stijgen met 8,0 % tot zelfs 11,3%.

En daar bovenop komt nog eens de onzekere ontwikkeling van de brandstofkosten.

ERA‘s logistiek specialist Sven de Zwart:
‘De komende dagen en weken zullen vervoerders hun klanten gaan informeren over de nieuwe tarieven voor 2023. Bij uitstek het moment om de transportkosten nog eens goed onder de loep te nemen. En om een kritisch gesprek met vervoerders aan te gaan. Onze ervaring heeft geleerd dat met de juiste vragen er mogelijkheden zijn om deze stijgingen te beteugelen.’

• Download de e-paper ‘Forse kostenstijging voor wegtransport in 2023’ voor een eerste duiding van de verwachte kostenontwikkelingen
• Binnenkort volgt een 2e paper waarin De Zwart nader in zal gaan op belangrijke details binnen die kostenstijging. En hoe u – juist nu – met een kritische kostenblik de gezondheid van uw bedrijfsvoering toch zoveel mogelijk waarborgt.

Forse kostenstijging Wegtransport 2023

Download e-paper ‘Forse kostenstijging wegtransport in 2023’ voor een eerste duiding van de verwachte kostenontwikkelingen

Uw e-mailadres