Branches

Branches

Actief in elke branche

In een voortdurend veranderende wereld uw onderneming helpen het  beter te doen. Door efficiëntere bedrijfsvoering, door ontzorging van belastende werkzaamheden. En bovenal door optimaal kostenmanagement en creatief maatwerk. Daarin heeft ERA Group inmiddels 30 jaar expertise opgebouwd. In vrijwel alle branches, in meer dan 60 landen.

Door de jaren hebben veel bedrijven experts van ERA ingeschakeld om oplossingen te realiseren voor de meest uiteenlopende kwesties, zowel in perioden van economische recessie als in tijden van opgang en grote groei. Immers, elke tendens brengt zijn eigen kopzorgen mee, maar altijd ook zijn eigen kansen.

Voor elke klant in elke branche gaan wij de uitdaging aan zijn problemen en doelen helder te kaderen. Om vervolgens resultaatgerichte oplossingen te realiseren die aansluiten bij de tevoren gedefinieerde eisen en wensen.

Benieuwd naar onze branche-ervaringen? Lees alvast meer over 8 branches waarin we actief zijn, via het overzicht hiernaast.

Graag bouwen we ook mee aan uw succes.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Agrifood

ERA Group:
Duurzaam en praktisch advies
Voor uw gezonde toekomst!

Nederlandse agrifood-sector toonaangevend op wereldmarkt

Vooral agritech-gerelateerde innovaties staan internationaal hoog aangeschreven. Denk bijv. aan de introductie van kweekvlees en de brede toepassing van AI en robotica in de (glas)tuinbouw en de veeteelt.

Ook wolken aan de landbouwlucht

* Juist als wereldspeler kan de sector sneller geraakt worden door internationale kwesties. De forse 17%-stijging van de exportwaarde in 2022 (die uitkwam op € 122,3 miljard) is bijv. volledig te wijten aan hogere prijzen, met name door de oorlog in Oekraine en de gestegen energieprijzen. En niet door meer volume.

* Daarnaast benadrukt de hoge marktpositie het grote aandeel aan de milieuproblematiek die de agrifood veroorzaakt.

* De enorme, mondiale gevolgen van klimaatverandering maken dagelijks duidelijk dat er nu maatregelen genomen moeten worden. Dat alleen ‘anders denken’ geen optie is. Dat ‘anders doen’ nu een must is.

* Die andere, duurzame aanpak van alle milieu-trubbels leidt echter tot grote verdeeldheid. In de politiek en in de samenleving. Wat dit voor individuele agrifood-bedrijven gaat betekenen is nog onzeker. Maar dat de impact op hun bedrijfsvoering, winstgevendheid en ook hun toekomst ingrijpend zal zijn, behoeft geen twijfel.

Expertise en tijd en geld

Juist bij al deze kwesties helpt ERA Group agrifood-ondernemers over de hele wereld met branchegerichte verbeteringen voor ondersteunende activiteiten en processen binnen hun bedrijf. Denk aan: verduurzaming, logistiek, verpakkingen, digitalisering en facility management. Onze expertise levert ondernemers tijd en middelen op voor de strategische en langere-termijn uitdagingen.

Graag adviseren we ook u, toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk

Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En bovenal voor duurzamer en energiebewuster ondernemen.

Deze infographic laat u zien op welke fronten ERA u kan ondersteunen.

Meer weten over onze ervaring?
In deze casestudies leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Agrico, Burg Group (video), Cox & Co, CP Foods, Henri Willig GroepHessing Supervers, MZBI, Sprüngli, Swiss Valley farms, Vobra Special Petfoods (video)

Agrifood | Branches | Expense Reduction Analysts
Bouw & Techniek | Branches | Expense Reduction Analysts

Bouw & Techniek

Druk met bouwmaatregelen en werkdruk?
ERA Group helpt u op koers te blijven!

Terwijl corona amper achter de rug is, zijn er nog steeds tal van andere en ook nieuwe beren op de bouwweg.

Ingewikkelde randvoorwaarden

Kwesties als stikstof en PFAS maken aanpak en voortgang van projecten steeds ingewikkelder. Lopende klussen kunnen doorgaans nog wel afgemaakt worden. Maar door de stijgende onzekerheid over hun toekomstige situatie, stellen steeds meer bedrijven, gemeenten en particulieren hun investeringsbeslissingen uit. En hun opdrachten.

Veel uitdagingen

Daarnaast kampen veel bedrijven met materiaaltekort. Worden ze geconfronteerd met nieuwe technologieën, bedrijfsmodellen en wetgeving. En bovenal is er de inflatie en het enorme tekort aan mankracht.

Hectiek & Focus

Die strategische en praktische hectiek kan ertoe leiden dat de focus op ondersteunende diensten en processen verslapt. Omdat de benodigde tijd ervoor ontbreekt. Met als gevolg dat het personeel minder efficiënt werkt. Wat weer zorgt voor tijd- en omzetverlies. En voor medewerkers-ontevredenheid.

En juist deze ‘niet-kernactiviteiten’ kunnen u als ondernemer helpen om wel efficiencyslagen te maken. Voor uw bouwtechnische tak gaat dit bijvoorbeeld om ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, logistiek, bedrijfskleding.

ERA heeft de specialisten in huis om u hierover – op bedrijfsmaat – te adviseren.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
BAUER Gruppe, De vermeulen groep  Franke, Hobart, Jünger, Lennox, Maintenance Partners, RAAP

Groothandel

De tijd van ‘dozen schuiven’ is voorbij
ERA Group helpt u het verschil te maken

De groothandel is een conjunctuurgevoelige branche. Mondiaal verschuivende machtsverhoudingen en daaruit voortvloeiende geo-politieke spanningen zorgen voor ongekende en plotse verstoringen van internationale aanvoerketens.

Stapelende hoofdbrekens

Aanleverproblemen door fabriekssluitingen. Overbelast, ontregeld en vertraagd containervervoer. Onduidelijke transittijden. Kosten die de pan uit rijzen, denk aan zeevracht en energie. Waardoor orders steeds vaker later geleverd worden. Waardoor klantrelaties onder druk komen te staan. Waardoor leveringszekerheid vaak weer belangrijker wordt dan de kosten. Waardoor …

Groothandel-kansen

Maar toch biedt deze ingewikkelde tijd ook kansen. Vooral voor die groothandels die meer doen dan ‘dozen schuiven’. Bijv. door de detailhandel 24/7 te ondersteunen, door op te treden als ketenregisseur, en/of door te zorgen voor verticale ketenintegratie.

Nieuwe uitdagingen?
Tijd doet ertoe!

De ervaring leert echter dat extra focus op nieuwe uitdagingen er vaak toe leidt dat de aandacht voor ondersteunende activiteiten en processen verslapt. Omdat de tijd ervoor ontbreekt.
Terwijl deze niet-kernactiviteiten juist helpen om efficiënter te werken. Om uw medewerkers beter toe te rusten. En om bijv. tijdelijk personeel aan te trekken. Denk aan ICT, wagenpark & mobiliteit, (interne) logistiek, voorraadbeheer en/of facilitymanagement.

Meet weten over onze ervaring?
En hoe u meer uit uw tijd haalt?

In deze casestudies en testimonials leest u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
Anamet Europe Agrico, Commaxx GroupFranke, Hobart, Iddink, Mid OceanSmartwares Group

Maakindustrie | Branches | Expense Reduction Analysts

Maakindustrie

Blijven fabriceren
In een woelige wereld?
ERA Group helpt u strategisch en praktisch

De Maakindustrie maakt een uitdagende tijd door. Voor het eerst in de moderne productiegeschiedenis staan vraag én aanbod én beschikbaarheid van personeel tegelijkertijd onder druk.

Ongekende reuring

Veel bedrijven in de maakindustrie ondervinden, direct of indirect, flinke gevolgen van veranderende machtsverhoudingen en daaruit voortvloeiende geo-politieke ontwikkelingen en spanningen.

Denk aan wereldwijd verstoorde toeleveringsketens. Sterk schommelende transportkosten en energieprijzen. Grote onzekerheid over leveringen. En tekorten aan materialen en onderdelen, mogelijk zelfs aan aardgas.

En daarbovenop nog het voortdurende puzzelen met de krappe personeelsbezetting. En met de CO2-uitstoot die naar beneden moet.

Leveringszekerheid onder druk

Al die ontwikkelingen bij elkaar zetten de leveringszekerheid en de prijsstelling van de maakindustrie behoorlijk onder druk. En daarmee de relaties met de klanten.

Bovendien is er zo amper ruimte om tijd en geld te investeren in innovatie en duurzamer ondernemen. Ga er maar aanstaan.

De experts van ERA hebben al veel ondernemers in de maakindustrie geholpen.
Zowel om de kosten te verlagen als om hun bedrijf efficiënter te managen bij actuele kwesties.

Ook u adviseren wij graag, juist in deze woelige tijd.

Meer weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
BAUER Gruppe, Franke, Hobart, Innolux, Jünger, Lennox, Leolux Maintenance Partners, Orcon, Resato

e-Commerce

Beweegt uw aanpak mee met de dynamiek van de markt?

Na de weergaloze boost door corona, lijkt de e-commerce nu wat te stagneren. Toch ziet de toekomst van online verkopen er nog steeds zonnig uit. Sterker nog, zonder een online tak zullen veel retailers waarschijnlijk lastige tijden tegemoet gaan. Hebt u al wel die online stap gezet, dan zult u ervaren dat smart sturen onontbeerlijk is om succesvol te blijven.

Vooral de hoge inflatie bezorgt de e-commerce momenteel stevige kopzorgen.
Met daarbij de onzekerheid over hoe klanten gaan reageren bij een recessie. En daarnaast zijn er ook de bevoorradingskwesties, de personeelstekorten en de druk op duurzamer verpakken & vervoeren, die aandacht en actie behoeven. Belangrijk is om hier doordacht op in te spelen. Om nu het hoofd boven water te houden. En straks mooie e-vruchten te gaan plukken.

Kritisch kijken
Als ondernemer weet u dat er ook in tijden van marktbrede ontwikkelingen kansen zijn om dingen anders en beter te doen. Neem uw huidige e-commerce daarom kritisch onder de loep en analyseer uw e-strategie, uw aanpak en uw resultaten. Zo komen knelpunten boven water en ziet u waar verbeterkansen liggen.

De volgende onderwerpen worden steeds belangrijker.
Neem ze daarom in uw analyse mee:

* Beheersing van verzendkosten
* Duurzaamheid wordt een must
* Efficiënte retourprocessen
* Checkout-beleving beïnvloedt conversie
* Is de webshop futureproof?
* Recommerce, bedreiging of extra groeikans?
* Omnichannel strategie: staat de klant centraal?

Wat opvalt als e-commerce-ondernemers ons inschakelen:
Bedrijven die smart weten in te springen op veranderingen, zijn veel beter in staat om hun klanten optimaal te blijven bedienen.
Veel ondernemers hebben echter niet voldoende tijd of niet alle knowhow in huis om elk knelpunt zelf op te lossen. Vanuit onze logistieke, digitale en financiële kennis en kunde springen we dan bij om hun online verkoop een boost te geven. Nooit via one-size-fits-all-oplossingen, maar altijd tailor made.

Benieuwd naar onze ervaring?
In deze casestudie leest u hoe ERA Group het internationaal opererende familiebedrijf Henri Willig Groep geholpen heeft bij hun webshoptak.

 

Kuiper

Transport & Logistiek

Pakt u alles aan waar u invloed op hebt?

Snel en slim inspelen op logistieke uitdagingen in economie en samenleving wordt steeds belangrijker. Blijkt soms zelfs cruciaal om succesvol te blijven.

De juiste goederen, op de juiste tijd, op de juiste plaats. Dat is waar het in de kern altijd om draait.
De branche is groot geworden door oplossingen te vinden voor steeds weer nieuwe vragen, eisen en wensen. Duurzame goederenstromen, e-commerce en de zero-emissiezones per 2025 staan nu in de picture.

Tegelijk wordt u als ondernemer geconfronteerd met tal van onzekerheden.  In de transportwereld zelf en daarbuiten. Het aanhoudende personeelstekort blijft voor velen een rem op de groei. Loonstijging, vergrijzing en ook de afvlakkende vraag drukken de resultaten. Investeren in nieuwe technieken en elektrisch rijden is nodig. Maar marges en hoge rentes beperken dit.

Wat kan Anders wel Beter?
Wet- en regelgeving kunt u niet (direct) beïnvloeden. Geopolitieke crises evenmin. Maar juist als er veel uitdagingen op uw ondernemersbordje komen, is het goed om die knoppen te vinden waar u wel aan kunt draaien. Als u uw huidige business kritisch analyseert, komen knelpunten boven water. En ziet u waar uw verbeterkansen liggen. De volgende punten helpen u daarbij:
* De band met de klant versterken? Wanneer en hoe?
* Goede medewerkers beter binden? Ook futureproof robotiseren?
* Zijn reële risico’s praktisch afgedekt? Bijv. blijven planningen beschikbaar na hacken? Waarheen uitwijken bij grote brand, en draait IT dan door?
* Stilstand vaker voorkomen door ander bandenmanagement? Of minder aanrijdingen?
* Hoe nog minder leegrijden?
* Welke (duurzame) innovaties versterken onze concurrentiepositie?
* Kosten besparen door energieverbruik te reduceren? En door zelf opgewekte stroom beter te benutten?
* Zijn we klaar voor meer elektrisch rijden? Ook voor laden? Is de stroomaansluiting al zwaar genoeg?

Logistieke expertise van ERA Group
Wat ons opvalt als we logistieke ondernemers adviseren? Niet de bedrijfsomvang is bepalend voor een goedlopende business. Succes ontstaat vooral wanneer managers elke verandering open overwegen.

Niet voldoende tijd of niet alle knowhow in huis om elk knelpunt zelf op te lossen?

Vanuit onze logistieke, digitale en financiële kennis en kunde worden we steeds vaker ingeschakeld bij het toetsen van kosten en van beleid en processen daarachter. Elke bedrijf is verrassend anders. De oplossingen die we samen met onze klanten vinden, zijn dat ook.

Meer weten over de ervaring van ERA’s experts?

In casestudies, testimonials en video’s leest, ziet en hoort u hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
ATOC, CB, Flybe, Kuipers LogisticsParts Express, Int. Transportbedrijf P. DaemenPolar Special , Van Moer Logistics

Zakelijke dienstverlening

U levert diensten aan bedrijven?
Laat ERA Group u van dienst zijn
om dit – liefst beter – te blijven doen!

Een aantal jaren achtereen hebben veel ondernemers in deze brede branche een gestage groei doorgemaakt. Corona zette compleet onvoorzien een grote punt achter die trend. Al was de plotse dip voor de ene bedrijfstak wel veel groter dan voor de andere. Sommige bedrijven zijn zelfs verrast met extra omzet.

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de branche in z’n totaliteit binnen afzienbare weer gaat groeien. Naast dit mooie perspectief is er echter ook -alweer- een fors tekort aan vakbekwame medewerkers. Waardoor de werkdruk toeneemt.

Bovendien lijkt het erop dat hybride werken de norm aan het worden is. Met als gevolg extra uitdagingen voor werkplekken, toekomstig kantooroppervlak, huisvesting en de daaraan gekoppelde inzet van ondersteunend/facilitair personeel.

Als je als ondernemer het hoofd moet bieden aan zoveel uiteenlopende kwesties, dan wordt het ingewikkeld om ook nog te focussen op ondersteunende diensten en processen. U hebt er gewoon de tijd niet voor.

Toch kunnen uw niet-kernactiviteiten u helpen om efficiënter te werken. En om tijd én geld te besparen. Denk bijvoorbeeld aan ICT, tijdelijke arbeid, mobiliteit, facturatie en/of facilitymanagement.

ERA heeft de experts in huis om u hierbij te helpen. Juist ook in deze veranderende realiteit.

Meet weten over onze ervaring?
Lees in deze casestudies hoe wij te werk gaan en wat het collega’s uit uw branche heeft opgeleverd:
AB Werkt, CED (video), CTB, Geldmaat, PerfectView, RAAPRaymakersvdBruggen, Uitgeverij Giuffrè Francis Lefebvre (video),   Uitgeverij Lannoo, TriFinance

Zakelijke dienstverlening | Branches | Expense Reduction Analysts
Zorg & Welzijn | Branches | Expense Reduction Analysts

Zorg & Welzijn

Uw zorgorganisatie ontzorgen
door efficiëntere bedrijfsvoering
en duurzame kostenverbetering
Juist nu!

Geen enkele branche werd directer door Covid-19 getroffen dan de Zorg. En helaas heeft dat geleid tot nog meer zorgzorgen. Want aan uitdagingen hebben zorgorganisaties al jaren geen gebrek. Vooral vanwege de groeiende hoofdbrekens over de zorg voor straks:

  • Immers, met z’n allen worden we steeds ouder
  • Maar door die vergrijzing stijgt ook de zorgvraag
  • Tegelijk verandert die stijgende zorgvraag naar zo thuis mogelijk én op persoonlijke maat
  • Waardoor de zorgkosten blijven groeien
  • Maar ook het tekort aan zorgmedewerkers stijgt gestaag
  • Innovaties als robotisering en digitalisering kunnen op veel fronten ontlastend helpen
  • Maar vernieuwing vraagt ook om bekostiging
  • Bovendien zijn er de fluctuerende financiering en de kaderende wet- en regelgeving
  • En daar bovenop, alles wat door corona overhoop gehaald is.

Ga daar maar eens aan staan..!

Die groeiende zorgen omtrent werkdruk en zorgkwaliteit gecombineerd met de vele uitdagingen kunnen ertoe leiden dat de focus op uw ondersteunende diensten en processen verslapt. U hebt er gewoon de tijd niet meer voor.

ERA Group beschikt over de knowhow om u hierin te ontzorgen. Denk aan gebouw-gebonden, hotelmatige en facilitaire kosten, personele en cliëntgebonden kosten, finance & risk en contractmanagement.

Onze specialisten adviseren u om toekomstgericht, smart én zo praktisch mogelijk gebruik te maken van ontwikkelingen en innovaties. Met aandacht voor actuele wet- en regelgeving. En gespitst op optimaal kostenmanagement.

Meer weten over onze ervaring, bijv. bij GGZ, Jeugdzorg, Medische laboratoria, Tandartspraktijken, Ziekenhuizen en Zorggroepen?