Kennis & Inzichten delen: Value Through Insight

Profiteer van ons internationale KennisNetwerk

Wist u dat u als klant van ERA Group toegang hebt tot een wereldwijd kennisbolwerk? Gedurende ruim 30 jaar zijn we uitgegroeid tot een internationale consultancy-organisatie met meer dan 1.000 mensen, actief in ruim 60 landen. Al onze partners en consultants beschikken over specialistische kennis. En over ruime ervaring op C-level vanuit hun eerdere carrières.

Value through Insight
Met deze gezamenlijke knowhow helpen wij bedrijven bij alle onderwerpen waar tijd en kosten mee gemoeid zijn. Hoe we dat doen? Door elke klant op maat te adviseren en te begeleiden om handiger, duurzamer en daardoor voordeliger te werken. En door achtergrondinformatie, inzichten, praktische handvatten en tips te delen.

Waar het hart vol van is
Kennis van zaken delen we graag, ook proactief. Doe er vooral uw voordeel mee:

Meer weten over wat we voor uw onderneming kunnen doen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

CBAM: waarom, wanneer en hoe?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een Europese verordening die CO2-lekkage aan de grens moet voorkomen. Voor de invoer van bepaalde goederen zoals staal, aluminium en cement van buiten de EU wordt een toeslag geheven op basis van de CO2-uitstoot tijdens de productie. CBAM wordt sinds oktober 2023 geleidelijk ingevoerd.

CBAM in het kort
In onze informatie-flyer hebben we voor u op een rijtje gezet:
* Waarom CBAM?
* Hoe werkt het?
* Voor welke goederen?
* Wat moet u wanneer doen?

Administratieve uitdaging
Gelden de CBAM-verplichtingen ook voor uw onderneming? Dan weet u dat er een grote administratieve uitdaging op u afkomt. Tegelijk is het belangrijk dat CBAM uw kernactiviteiten niet gaat belemmeren. Ook niet als de verordening per 2026 volledig van kracht wordt.

ERA Group kan u ondersteunen
Vanuit onze expertise in op maat gesneden ontzorgingsoplossingen hebben de specialisten van ERA Group een software-oplossing ontwikkeld waarmee u eenvoudig en correct aan uw CBAM-verplichtingen kunt voldoen.

Meer informatie?
* Download onze flyer
* Neem vrijblijvend contact op

Electrifying your fleet for a more sustainable world

Voor veel bedrijven is het wagenpark een van de grootste milieubelasters. Voor andere is de uitstoot door de auto’s verwaarloosbaar in vergelijking met de impact van andere bedrijfsactiviteiten. Maar hoe de auto-emissie ook scoort, elektrificatie van het wagenpark is een cruciale stap op weg naar een duurzamere wereld.

Toch gaat het overschakelen op elektrisch rijden meestal niet van de ene dag op de andere. Er zijn tal van zaken om rekening mee te houden, mogelijkheden om uit te kiezen, en uitdagingen om af te wegen.

In de paper ‘Electrifying your fleet for a more sustainable world’ leest u over:

 • De meest voorkomende mythes en misvattingen omtrent elektrisch rijden
 • Zorgen en bezwaren van berijders
 • Laden in plaats van tanken
 • EV integreren in het autobeleid
 • PHEV wel of juist niet als tussenstap
 • EV rijden in Europa
 • Alternatieve brandstoffen met lagere emissie

Download gratis onze e-paper
Electrifying your fleet for a more sustainable world

De toekomst van Verpakken:
Strategieën voor Economie & Milieu

Hoe stuurt u op optimaal verpakkingsmanagement?

Het huidige bedrijfsklimaat is uiterst wispelturig.
De kosten voor houten en synthetische verpakkingen fluctueren enorm.
Klanten stellen steeds hogere eisen.
De druk op duurzaamheid neemt toe.

Voor bedrijven is het belangrijk hun verpakkingsstrategie tijdig door te lichten en te optimaliseren. En zich daarbij niet alleen op kostenbesparing te richten, maar ook op materiaalvermindering, veranderende marktomstandigheden, wettelijke eisen en op klantvoorkeuren.

In deze whitepaper helpen we u op weg, aan de hand van 6 belangrijke invalshoeken:

1. Professioneel verpakkingsbeheer
2. Kostenmanagement
3. Materialen en Ontwerpen
4. Afmetingen en Formaten
5. Duurzaamheid
6. Verpakkingsproces.

Download gratis de whitepaper
De toekomst van verpakken: Strategieën voor Economie & Milieu

Wegtransport in 2024 weer duurder
Maar ook kansen om kosten te verlagen

De kosten voor het wegtransport zullen naar verwachting in 2024 weer stijgen, gemiddeld met zo’n 4%. Tegelijkertijd lijken de te vervoeren volumes in de markt kleiner te worden. En juist deze volumeontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om het anders beter te doen.

In deze nieuwe e-paper:
* meer info over de geraamde kostenontwikkelingen wegvervoer 2024
* opties om kostenstijgingen te beperken
* handvatten om verbeterslagen te maken.

Download gratis de e-paper over Kostenontwikkelingen & Besparingskansen Wegvervoer 2024.

De juiste doorlooptijd voor uw transport: is sneller ook beter?

Al jaren is snelheid een van de hoogste doelen in de wereld van transport. Zo snel mogelijk naar de eindbestemming, daar draait het om. Niet overladen. Het moet doorgaan. Immers, tijd is geld.

Waar focust u als ondernemer op als u met vervoerders onderhandelt? Is ‘zo snel mogelijk’ ook waar u als eerste op inzet?

Toch helpen we de laatste tijd steeds meer bedrijven om anders naar die cruciale snelheid te kijken. En zelfs voor een ‘lagere versnelling’ te gaan kiezen. Waarom? Omdat zij steeds meer afgerekend worden op leverbetrouwbaarheid en op duurzaamheid.

In een nieuwe e-paper leest u hoe u de doorloop van uw transport met een actueel-kritische blik beoordeelt. En aan welke knoppen u kunt draaien om uw transporttijd beter te benutten, uw footprint te verkleinen en uw leverbetrouwbaarheid te vergroten.

Door anders te kijken, anders te kiezen en anders te organiseren, bent u bovendien in staat uw vervoerskosten te verlagen. En boekt u toekomstbestendige groene winst.

Download gratis de e-paper over de juiste doorlooptijd voor uw transport.

Slimmer besparen via interactieve Spend Analyse & Opportunity Assessment

Meebouwen aan duurzaam succes. Dat is onze dagelijkse drijfveer als we klanten helpen. Hoe we daarin slagen? Door altijd te beginnen met scherpe analyses van Kosten en Kansen.

Met onze business intelligence-oplossingen laten we u zien waar uw grootste verbeterpotentieel zit.

Vanaf circa 5 miljoen euro aan Overige Bedrijfskosten presenteren wij een interactieve Spend Analyse én concrete aanbevelingen aan de hand van een Opportunity Assessment.

Lees meer over uw voordelen, kosten en kansen

Uw transportstroom duurzamer regelen?
Deze 5 invalshoeken helpen Verladers groener en voordeliger op weg

Als verlader bent u medeverantwoordelijk voor de forse uitstoot die goederentransport veroorzaakt. Hoe pakt u de verduurzaming van uw transportstroom aan? Richt u zich vooral op de aangescherpte regels en sancties? Op de snelste groene winst? Of is uw concurrentiepositie de spil van uw aanpak?
Vanuit onze logistieke kennis en kunde adviseren we steeds meer bedrijven bij duurzaamheidskwesties op het gebied van transport en supplychain.

In deze e-paper helpen we verladers die hier zelf mee bezig zijn verder op weg. U leest hoe u de CO2-footprint van uw goederenstroom nog meer verkleint. Via welke verschillende invalshoeken u dit aanpakt. En hoe u duurzame en toekomstbestendige winst gaat boeken.

Download gratis de e-paper met 5 duurzame handvatten voor Verladers

Wegtransport 2023 fors duurder, maar ook kansen

Ook u kunt er helaas niet omheen: het wegtransport wordt in het nieuwe jaar fors duurder.

Onlangs gaven we u al een eerste duiding over Panteia’s rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’. Hierin wordt de kostenstijging ten opzichte van 2022 geraamd tussen de 6,0% en 8,9%.

In deze tweede paper gaan we nader in op belangrijke details binnen die geraamde kostenstijging. Verder leest u hoe u deze stijging voor uw bedrijf toch zoveel mogelijk beperkt. En, hoe u mogelijkerwijs zelfs kunt besparen als u aan de juiste knoppen draait.

Download gratis deze e-paper: Wegtransport 2023 fors duurder, maar ook kansen

Forse kostenstijging wegtransport in 2023

Begin november werd in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ van onderzoeksbureau Panteia bewaarheid wat al een tijdje in de lucht hing: de geraamde kostenstijging wegtransport voor 2023 ten opzichte van 2022 komt uit tussen de 6,0% en 8,9%.

Bovendien is de raming voor 2022 te positief geweest: de kostenstijging 2022 valt tussen de 1,6 tot 3,5 procentpunten hóger uit dan voorzien.

Deze 2 ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 naar verwachting fors zullen stijgen met 8,0 % tot 11,3%,

En dan zijn er ook nog eens tal van onzekere ontwikkelingen omtrent brandstofkosten.

‘De komende dagen en weken zullen vervoerders hun klanten gaan informeren over de nieuwe tarieven voor 2023. Bij uitstek het moment om de transportkosten nog eens goed onder de loep te nemen. En om een kritisch gesprek met vervoerders aan te gaan’, aldus ERA‘s logistiek specialist Sven de Zwart. ‘Onze ervaring heeft geleerd dat met de juiste vragen er mogelijkheden zijn om deze stijgingen te beteugelen.’

* Download de e-paper ‘Forse kostenstijging voor wegtransport in 2023’ voor een eerste duiding van de verwachte kostenontwikkelingen

* Binnenkort volgt een 2e paper waarin De Zwart nader in zal gaan op belangrijke details binnen die kostenstijging. En hoe u – juist nu – met een kritische kostenblik de gezondheid van uw bedrijfsvoering toch zoveel mogelijk waarborgt.

NVIO: Nationaal Value-Insight Onderzoek

Over thema’s die uw strategische bedrijfsagenda beïnvloeden

Met enige regelmaat onderzoekt ERA hoe directieleden van middelgrote ondernemingen omgaan met onderwerpen die hun bedrijfsvoering en ook hun doelstellingen raken. Hoe ze daarop sturen, strategisch en tactisch. En wat hun ervaringen en verwachtingen zijn.

Vanaf 2022 laat ERA Nederland dit onderzoek jaarlijks uitvoeren door een vast onderzoeksbureau: Blauw Research te Rotterdam. Hun onafhankelijke deskundigheid levert extra inzicht op in wat middelgrote bedrijven bezighoudt. Bovendien kunnen we deze inzichten vanaf nu concreter met u delen.

Waarom NVIO / Nationaal Value-Insight Onderzoek?

Het NVIO is bijzonder: waar andere onderzoeken prestaties meten en resultaten vergelijken, brengt NVIO een ander, inhoudelijk perspectief.

 • Het NVIO onderzoekt hoe middelgrote Nederlandse bedrijven actuele kwesties het hoofd bieden, of deze zelfs weten te vertalen in nieuwe kansen. Inzicht in de inspanningen die hiervoor nodig zijn, is waar het NVIO zich op richt.
 • Een crisis zet de werkelijkheid waarin u onderneemt op zijn kop. Het is interessant en belangrijk om juist ook in tijden van ontwrichting de eigen koers te kunnen ijken
 • Het NVIO ambieert een jaarlijks baken voor directieleden te zijn. Een inspirerend richtsnoer voor strategische en tactische stappen.

Meer informatie over NVIO

 

Update: Nieuwe CO2-regeling van kracht per juli 2024

De ingangsdatum van de al eerder aangekondigde  Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit is nu definitief vastgesteld op 1 juli 2024. De inhoud van de nieuwe maatregel blijft – onveranderd – bedoeld om de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer te verlagen en zo bij te dragen aan de emissie-doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs 2019: 55% minder broeikasgassen in 2030.

Voor wie, wat, wanneer?
Volgens deze Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit moeten bedrijven met 100+ medewerkers alle werkgerelateerde verkeer registreren en rapporteren. De uitvoering van de maatregel is vooralsnog opgedeeld in 2 stappen.

Geldt deze registratieverplichting per juli 2024 ook voor uw onderneming?
In ERA‘s e-paper leest u wat u wanneer moet doen. En ook hoe u via onze MobiliteitsScan zelf al inzicht krijgt in uw bedrijfsmobiliteit.

Download update Nieuwe CO2-regeling van kracht per juli 2024

 

Overstappen naar elektrisch rijden?

Uw routekaart naar Zero-Emissie

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om duurzamer te ondernemen.
Hoe zit dat bij u? Welke groene stappen hebt u inmiddels gezet? En welke staan er op stapel?

Vaak blijkt het wagenpark een grote veroorzaker van CO2-uitstoot. Het goede nieuws bij zo’n slechte score is dat u deze emissie binnen afzienbare tijd naar nul terug kunt brengen. Door over te schakelen naar elektrisch rijden.

Om u daarbij te helpen, hebben wij een handige routekaart ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in de stappen die u gaat zetten. En in de afwegingen en keuzes die u onderweg moet maken. Als u de stappen volgt, zorgt u ervoor dat uw wagenparktransitie doordacht en soepel kan gebeuren.

Download hier uw Routekaart naar Zero-Emissie

Juist nu:
exclusieve ICT-korting voor zorginstellingen

Maandenlang toegewijd crisiswerken aan het zorgfront
Voortdurend inspelen op ad-hoc veranderende zorgzorgen

Lees hoe technologiebedrijven zorginstellingen willen steunen met kortingen en donaties. En hoe ERA u helpt om deze exclusieve tegemoetkoming binnen te halen.

Download onze e-paper over ICT-korting op diensten & tools, speciaal voor de zorg.

Stadsdistributie met Schone Bestelbussen?
Deze 6 stappen helpen u op weg!

Vanaf 2025 kunnen gemeenten zero-emissiezones invoeren voor hun stadlogistiek. Dit betekent dat in afgebakende stadsgebieden alleen nog bestel- en vrachtauto’s mogen komen die géén CO2 uitstoten.

Rijdt uw bedrijf in een gebied waar zo’n zone wordt ingesteld, dan zult u op tijd voorbereidingen moeten treffen. In deze Nieuwbrief leest u welke stappen u nu al kunt zetten om er straks helemaal klaar voor te zijn. Ook voor uw klanten.

Download nu de laatste update van onze Nieuwsbrief ‘Stadsdistributie met schone bestelbussen? Deze 6 stappen helpen u op weg!

Digitale brochure: International Fleet & Mobility Management

Een internationaal wagenpark managen vereist specifiek inzicht en deskundige knowhow. Vooral vanwege de centrale én de regionale aspecten. Soms lijken deze zelfs op gespannen voet met elkaar te staan. Denk alleen al aan het overkoepelende beleid en de verschillende wetgevingen, belastingen, talen en culturen.

Hoe krijgt u alle touwtjes in handen?
Hoe neemt u alle divisies daarin mee?
En hoe zorgt u dat u future-proof blijft sturen?

ERA’s Fleet & Mobility team – 16 specialisten die 26 landen afdekken – heeft de expertise om bedrijven daarbij op maat te helpen. In de nieuwe digitale brochure geven we u een eerste indruk van hoe we dat met vereende kracht doen.

U leest meer over:

 • Wat een internationale vloot ingewikkeld maakt?
 • De specialisten uit het team
 • Onze benadering van een internationaal wagenparkproject
 • Resultaten van samenwerken met ERA’s Fleet & Mobility team
 • Uw win-wins!

Download onze nieuwe digitale brochure over ERA’s Internationale Fleet & Mobility Management (Engels)

Haal meer uit uw IT

De uitdagingen door digitalisering zijn bijna niet bij te houden. Soms lijken ze zelfs over elkaar heen te buitelen. Bovendien hebben ze steeds grotere invloed op de concurrentiepositie van bedrijven, aan de kostenkant en aan die van de inkomsten. Sociale netwerken worden bijv. steeds belangrijker bij de verkoop van producten en diensten.

Al die ontwikkelingen zorgen er ook voor dat het ondernemers en CxO’s moeite kost om zicht te houden op de markt en op het functioneren van hun IT-omgeving: Draagt IT optimaal bij aan onze bedrijfsdoelstellingen? Werken we nog steeds veilig? En is ons budget toereikend?

Lees hoe ERA u wijzer maakt én u helpt meer uit uw IT te halen

Lees meer over ERA Group en hoe ook u gebruik kunt maken van onze kennis!

Click Here