Arbeid

Veel flexibele uitdagingen
Kostbaar, ingewikkeld, krap en cruciaal

Steeds meer bedrijven kampen met een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Waardoor de werklast voor bestaande medewerkers almaar toeneemt. En hier en daar zelfs een deel van de bedrijfsactiviteiten in de knel dreigt te komen.

Om de continuïteit toch zoveel mogelijk te waarborgen en de werkdruk te beheersen, worden allerlei vormen van flexibele arbeid ingezet. Het doeltreffend aanpakken van deze urgente arbeidsproblemen vereist echter een zorgvuldige benadering, strategisch, tactisch en praktisch. Helaas ontbreekt het managers vaak aan voldoende tijd en aan relevante flexwerk-kennis, waardoor de uitdaging nog groter wordt.

Worstelt u ook met deze arbeidsvragen?

  • De tarieven voor recruitment en uitzendkrachten lopen op.
    Wat is nog realistisch? Welke prijs garandeert goede kwaliteit?
  • Wie schakel ik in om snel adequate professionals te werven?
  • Welke contractvorm(en) kies ik voor tijdelijke arbeid?
  • Welke wet- en regelgeving omtrent flexwerk is voor ons bedrijf van toepassing?
  • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid als inlener?
    Voldoen we aan de wettelijke verplichtingen volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

De experts van ERA bieden graag ondersteuning!
Wij helpen u efficiënte ‘arbeidsbewegingen’ te maken. Denk aan het aantrekken van tijdelijk personeel, het inschakelen van een recruiter voor werving & selectie en aan contractmanagement.

Onze experts kennen de spelers op deze complexe flexmarkt. Weten waar ieders kracht ligt. En ook welke aanpak juist niet geschikt is voor uw business. We zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Brengen uw mogelijkheden en risico’s in beeld. En houden de kosten en kwaliteit op alle fronten scherp in het oog.

Met onze jarenlange arbeidsexpertise zijn wij in staat ook u voortvarend helpen. Op uw werk-maat.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Expertisegebieden: Flexibele Arbeid, Contractmanagement, Recruitment, Arbeidsrecht en CAO-Kennis.