Supply Chain Management

Dat uw Supply Chain juist nu extra aandacht vraagt, zult u ongetwijfeld beamen

Kwesties als duurzaamheid en CO2-reductie, de geopolitieke situatie, de energiecrisis, het nijpende personeelstekort en de aangewakkerde inflatie veranderen onze kijk op de productieketen.

Een goed georganiseerde supply chain die voldoet aan alle actuele eisen, is voor uw organisatie onontbeerlijk. Optimale kosten, korte doorlooptijden en hoge leverbetrouwbaarheid zijn belangrijk. Bouwstenen hiervoor zijn: samenwerking met ketenpartners, betrouwbaar transport, geïnvesteerd vermogen in voorraden, gebouwen, personeel, duurzaamheid en ICT.

ERA heeft expertise in tal van vakgebieden van de supply chain

*Transport
De transportmarkt is complex, bestaat uit veel deelgebieden zoals weg, trein, lucht en water, en is vaak niet transparant in prijsvorming.
Hoe is uw transport georganiseerd? Wel of juist niet uitbesteed? Volgens uw service-voorwaarden? Hebt u een transportverzekering afgesloten? Past uw dekking bij de risico’s? Worden uw brandstof- of peak-season-toeslagen correct berekend?
We onderzoeken uw mogelijkheden en helpen u op alle onderdelen de best passende keuzes te maken.

*Tijdelijk personeel in piektijden
Hebt u te maken met piekbehoeftes in de personele bezetting? Dan kan de inzet van een flexibele schil de oplossing zijn. Wij kennen de markt en helpen uw vragen te beatwoorden, zoals:
Hoe kan ik personeel werven en behouden? Gebeurt uitbetaling conform de wettelijke regels? Hoe is de factor opgebouwd? Kan de organisatie waar ik mee werk mijn piekbehoefte aan?

* Magazijn en Inrichting
Voor een optimaal functionerend magazijn tegen faire kosten moet u alert zijn op de berekening van huur- of transactieprijs, op de efficiency van de inrichting en op de gebruikte software.

*Voorraadbeheer
Voor balans tussen werkkapitaal aan de ene kant en leverbetrouwbaarheid én tevreden klanten aan de andere, is de juiste hoeveelheid voorraad essentieel. Op basis van uw historische data en uw servicelevels helpen wij uw optimale voorraadniveau te bepalen.

*Grondstoffen en Ingrediënten
Veel bedrijven worstelen momenteel met (tijdige) levering van ingrediënten en grondstoffen tegen acceptabele kosten. Met een internationaal netwerk van specialisten heeft ERA toegang tot leveranciers over de hele wereld. Zo lukt het ons om toch geleverd te krijgen wat lokaal niet lukt. Uiteraard volgens gespecificeerde kwaliteit.

*Verpakking
Zie Productieondersteuning

Meer weten over supply chain management?

Neem contact op met onze experts.

Expertisegebieden: Intern transport, Koerier & Express, Opslag, Pakketten, Magazijnmanagement, MVO, Vracht, Lease & Koop.